Rượu Kim Sơn Ninh Bình

Rượu Kim Sơn là loại rượu đặc sản của vùng đất Kim Sơn – Ninh Bình. Loại rượu này được lên men bởi men thuốc bắc cổ truyền của một số dòng họ đã sống tại đây